خدایا

گاهی وقتا چقدر دلم می خواد همه چی متوقف بشه

گاهی وقتا که آچمز میشم یا 

گاهی وقتا که فرار می کنم

 

می ترسم

نگرانم

از همه چیز می ترسم

از دوست جدید از غریبه 

 

کمکم کن

/ 0 نظر / 7 بازدید