کجایی خپیتی؟ :(

/ 8 نظر / 11 بازدید
خپیت

من اینجام نسیمی جونم

سیبگل

FB[چشمک]

خپیت

:( نذاشتن که:( بی ادبا.

shohreh

نس بالخره مقاله رو چیکارکردی؟ اون بچه ها رو هم حساب کردی؟

خپیت

مامانمینا انقد خوششون اومد که نگو!!

خ

حالا من باید بگم کجایی نسیمی؟!

خپیت

خ منم:دی

shohreh

کجایی نسیمی؟[پلک]