# غر
اول کلمات کلیدی پست را مشخص میکنیم و بعد مینویسیم "غر"   ننویسم سنگین تر است!
/ 2 نظر / 11 بازدید