سه نوع آدم داریم:

بعضی ها اول راهند
بعضی ها وسط راهند
و بعضی ها راه را به پایان رسانده اند

اما

هزاران هزار راه و هزاران هزار رهرو و هزاران هزار تقاطع رهروها در راههایی که از هم میگذرند...

اینگونه است که باید به یاد آوری روزی روزگاری که تازه اول راه وبلاگ نویسی بودی، هر کامنت کپی و پیست و تبادل لینکی را جدی می گرفتی! در این لحظه در میانه ی انتهای راه خود خالی کنی ات در وبلاگ برخورد می کنی با آنکه نمی دانی در چه راهیست و چرا چنین کامنتی برایت می گذارد

 

شب
زمان عجیبی است...
خلوت خوبی با خودت داری، گاهی!
حیف که باید خوابید...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید