سال های سال است که فکر می کنم

منظور دنیا (کلهم اجمعین!) من نبودم... هیچ منظوری...

 

از آمدنم نبود گردون را سود
وز زفتن من جاه وجلالش نفزود

/ 2 نظر / 4 بازدید
خپیت

نه نه نه...اصلا باهات موافق نیستم

سیبگل

با خپیت موافقم