گویا مدتی هست که آپی ندیتیده ایم!

بحمدالله تعالی امکان زدن لایک!!!!!!!!! هم که به سرویس پرشین بلاگ افزوده شده!

مردم روز به روز زیادتر با هم صحبت می کنند که این ها چهار جمله کامنت را هم می خواهند وربندازند و کار را با یک کلیک یک سره کنند؟
رادیو هفت را اگر بدانید چیست، آقای مجری اش جالب گفت که هدف قسمتی از برنامه شان این است که به اعضای خانواده موضوعی برای دیالوگ بدهد.

هفته پیش آپم می آمد. به خاطر استاد کلاس بغلی که وقتی در راهرو نشستن و سرک کشیدنم در کلاس را دید به شاگردش گفت ببینید این دخترمان مال کلاس ما نباشد... بیرون نشسته باشد... حیییییف نشد حالا که استاد بفرما زده بود برویم یک سر و گوشی در کلاسش تکان دهیم! برنامه مان این است که این هفته هم دقایقی را در راهرو بگذرانیم. چقدر کنجکاویم نسبت به خط سایر اساتید!

راستی این هم جالب است:
کتابخانه مجازی جهان
www.wdl.org
نسخه های خطی با امکان دانلود در ابعاد بزرگ
تحت تاثیر قرار می گیرم از گشاده دستی آن ور دنیایی ها

 

/ 0 نظر / 8 بازدید