به این فکر می کنم که

معشوق ها از مقایسه های نابجا سر بر می آوردند

/ 0 نظر / 5 بازدید