جرات زندگی کردن، چیزی که ندارم، و نمیدانم دلم میخواهد داشته باشم یا نه...

/ 0 نظر / 5 بازدید