آن که خون دل ما ریخت به بیداد و برفت

کاش باز آید و خون ریزد و بیداد کند‬

/ 3 نظر / 5 بازدید
سیبگل

کاش!

فرهاد

آری موافقم

نسیم

بر جماعت عششاق صلوات [نیشخند] اللللا هممم .......