چقدر غر می زنم.

نمی دونم انرژی آزاد نشده است که اذیتم می کنه یا نداشتن انرژی!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
shohreh

تو که خود نوشابه انرژی زایی عزیزم!

خپیت

غر زدن که به انرژی کار نداره که