ساعت 11:20 شب 20 و اندی فروردین است. خاله و دایی رفته اند فرودگاه دنبال آن یکی دایی.. من هم رفته بودم کمی بخوابم! ناگهان به یاد حذف قالب و کوتاه کردن دست دیگران از وبلاگ افتادم و آن را چاره ای مناسب دیدم برای جلوگیری از ورود مهمانان ناخواسته آینده!

نمی دانم چرا سیستم سرچ گوگل این همه پیشرفته شده و کامنت ها را نشان می دهد. از کش بی خبرم که تا چه حد بدون قالب کار می کند. حدس می زنم مفید نباشد. برای من که نبوده! برای دیگران هم نباید باشد!

برم باز هم بخوابم...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید