به خانوم دکتر میگه

استاد که رفیق!

مطلب که ردیف!

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سیبگل

قافیه هم که جور