خلق و خوی آدم برمیگردد وقتی یاد بدهکاریهایش میافتد

به خودش و دیگران

/ 0 نظر / 7 بازدید