با دقت و ط م أن ی ن ه بخون:

دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
خپیت

با دقت و بی دقت مفهومشو بدددددد میرسونه:(

سی

والاااا

سیبگل

خپیت باز بی خبر رفته انگلیس ؟[زبان]