عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

مولانا

 

حور از بهشت بیرون ناید تو از کجائی
مه بر زمین نباشد تو ماهرخ کدامی؟

سعدی

/ 0 نظر / 4 بازدید