انقدر بدم میاد یه روز یه چیزی باشم و فرداش نباشم

فکر کنم واسه همینه راههایی که توشون پا می ذارم معدودا!

 

 

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

 

 

اه اه اه

موندم واقعا!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سی

شی حونم استاده قبول نکرد دیگه نداری؟[ناراحت]