آخخنثیکلافهگریهزبانافسوسناراحتعصبانیکلافه

اه! با این یارو حرف که می زنم که کلا خلق و خو م بر می گرده. این که هچ

مقاله به جای ۴٠٠٠ تا ۶٠٠٠ که تازه فهمیدم حدود ٣٠٠٠ کلمه اس! :( من حوصله ندارم. به من چه خب یه ذره هم اونا دقت کنن!! میگه نگاه کرده... منم میگم اون گفته نگاه کرده!

وقتی این همه افه جدیت میاد

وقتی بلد نیست با بزرگترش! چطور صحبت کنه

جورش رو هم بکشه

:( نمی خوام بدجنس بشم.. خب هر آدمی یه ضعفی داره! ولی خب حرصم میده. منم حتما اونو حرص می دم

 

من دیگه درس نمی خونم.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
خپیت

این کار که اسمش بدجنسی نیست..