کدوم بهتره؟

بهشت باشی، تعطیلات بری جهنم!
یا جهنم باشی، تعطیلات بری بهشت؟
یا اگر بهشت باشی، تعطیلات تو جهنم هم تنوعیه واسه خودش!
یا اگر جهنم باشی، بهشت رفتن هم داغ دلتو تازه می کنه؟

خلاصه که

اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران

و

فردوس دمی ز وقت آسوده ماست

دوزخ هم! شرری ز رنج بیهوده ماست

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
خپیت

نمی دونم..مممم. ..سخته...خودت چی؟