روز جهانی وبلاگ بر همه وبلاگ نویسان مبارک باد!   زمان، سرد می کند و از دهن می اندازد... حتی ایام درگذشته ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید
امروز این صفحه جلوی رویم باز است. شاید کمکی کرد در بهتر کار کردن. طبق فرمایشات حضرات، کارها را خرد میکنم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید
چه کنم؟ حوصله ام سر رفت! چقدر خودم (ویرگول کجاست؟) ًَُءفإ‘÷×؛<>|":/،،،، خودم را مشغول کنم پشت این میز؟ مشغول زندگی هستم، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید
اول کلمات کلیدی پست را مشخص میکنیم و بعد مینویسیم "غر"   ننویسم سنگین تر است!
/ 2 نظر / 13 بازدید
شهریور 94
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
19 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
9 پست
مرداد 88
10 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
10 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
30 پست
دی 87
16 پست
آذر 87
27 پست
آبان 87
31 پست
مهر 87
20 پست
شهریور 87
30 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
38 پست
خرداد 87
41 پست
اسفند 86
38 پست
بهمن 86
29 پست
دی 86
7 پست
آبان 86
31 پست
مهر 86
20 پست
شهریور 86
22 پست
مرداد 86
9 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
17 پست
اسفند 85
15 پست
بهمن 85
23 پست
دی 85
15 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
12 پست
مرداد 85
19 پست
تیر 85
17 پست
خرداد 85
24 پست
اسفند 84
10 پست
بهمن 84
18 پست
دی 84
7 پست
آذر 84
19 پست
آبان 84
16 پست
مهر 84
19 پست
شهریور 84
13 پست
مرداد 84
18 پست
تیر 84
25 پست
خرداد 84
10 پست
اسفند 83
13 پست
بهمن 83
11 پست